دسته بندی خبر
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، ماشین آلات ، تجهیزات و صنایع وابسته
شرکت در نمایشگاه بین المللی کشور هند
نمایشگاه توانمندی های کوچک و متوسط CME